Природа


 • Намалено тегло на опаковката
 • По-малко суровини са използвани за производството
 • По-малко вредни емисии, отделящи се в атмосферата

 • 3,4 пъти по-лек флакон спрямо стандартен за 36 пранета* ( *47 g Супер концентрат – 162 g за Неконцентриран )
 • Спестяваме 115 g пластмаса / 1 флакон
 • По-лека за носене от магазина до вкъщи
 • По-малко място заема в дома, в кашона и камиона

 • Формула с меки пенители, полиглюкозиди, изцяло от растителен произход и калиев сапун - базиран на растителни мастни киселини
 • Лесно разтворими съставки с отличен перилен ефект дори и при ниски температури, така наречените усилватели на прането
 • Супер концентрат, което позволява с доза от 25 мл да се постигне отличен резултат на изпиране.
 • Правилното дозиране и употреба намаляват разходите за ток и вода
 • При производството се спазват всички норми и изисквания за енергийна ефективност, намаляване на загубите на вода и изхвърляне на вредни емисии в атмосферата
 • Изборът на температура и програма при пране е от ключово значение при пестене на важни за природата ресурси